მტვირთავი ამწე

PC 2700 Compact

Პატარა

ტექნიკური მონაცემები

მაქსიმალური სატვირთო მომენტი 2.6 mt
მაქსიმალური ტვირთამწეობა 2000 kg
მაქსიმალური ჰიდრავლიკური შვერი 5.0 m
მაქსიმალური მექანიკური გაშლა 6.0 m
დახრის კუთხე 325°
ბრუნის მომენტი 1 სიჩქარით 0.3 mt
მაქსიმალური სამუშაო წნევა 200 bar
ტუმბოს სიმძლავრე 9 l/min
საკუთარი მასა (სტანდარტული) 216 kg

Lifting Capacites


სატვირთო მომენტი

შვერი(გაშლა) (მ)

დახრის კუთხე

დახრის მომენტი (მტ)

წნევა (MPa)

ტუმბოს მოცულობა (ლ/წთ)

ამწის წონა (კგ)

ამწის სიმაღლე (მმ)

ამწის სიგანე (მმ)

მონტაჟი (მმ)
A 2.6 3.7 325 0.3 20.0 9 207 1630 770 395
B 2.5 5.0 325 0.3 20.0 9 228 1630 770 395